Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat
 • Rapidesa i major disponibilitat de qui resol.
  El procediment arbitral és un procediment ràpid i molt àgil en el que les parts pacten els terminis en els que es portaran a terme les diferents actuacions en el procés. Excepte acord en contra de les parts, aquestes obtenen una solució als seus conflictes en un termini de sis mesos des de la contestació a la demanda. La rapidesa amb la que es desenvolupa el procediment ve afavorida per la major disponibilitat i dedicació que tenen els àrbitres en comparació als jutges dels tribunals de justícia.   
 • La flexibilitat i immediatesa del procediment arbitral eviten demores innecessàries i eviten també el deteriorament de les relacions comercials existents entre las parts. Suposa per elles una fórmula que les ajuda a resoldre un conflicte puntual i a passar pàgina nova amb vistes a un futur millor, evitant  truncar les relacions i paralitzar projectes dependents o influenciats pel conflicte.
 • Economia.
  El procediment arbitral resulta en conjunt molt més econòmic i rendible per a les parts que un procediment tradicional. La raó principalment radica en que el procediment arbitral finalitza amb un laude que és definitiu i ferm i conseqüentment executable sense que pugui ser recorregut en apel·lació ni cassació. És a dir, en una instància s’obté una solució definitiva i sense més sobre cost que el produït pel propi arbitratge. A més, no es precisa la intervenció d’altres professionals (diferents a) que l’Advocat en el procés.
 • Confidencialitat.
  La confidencialitat és no només un avantatge sinó una característica de l’arbitratge i un dels motius que porta a moltes persones a optar per l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes, ja que garanteix a les parts que no es donarà cap tipus de publicitat a les qüestions resoltes mitjançant arbitratge. Aquesta característica de l’arbitratge és de gran importància quan es tracten qüestions tals com dret de la competència, propietat industrial, propietat intel·lectual, temes patrimonials familiars i altres moltes qüestions. El deure de confidencialitat obliga a les parts, a l’àrbitre i a la pròpia institució arbitral.
 • Especialitat: Solucions tècniques a conflictes complexos.
  Els àrbitres designats pel TAB són professionals especialistes en la matèria jurídica que és objecte d’arbitratge. A més, són persones coneixedores del sector de negoci en el que es desenvolupa l’activitat (Criteris de qualificació). Amb això es garanteix la qualitat dels laudes (equivalents a sentències judicials) perquè les decisions estan basades en el coneixement profund de la matèria i en l’experiència professional en el sector el que fa més eficient el coneixement i la resolució del conflicte.
 • Eficiència i eficàcia.
  L’arbitratge del TAB garanteix l’eficiència de les persones que intervenen en nom de la institució i dels àrbitres designats per ella, així com l’eficàcia de les resolucions que dicten els àrbitres. El 81% dels laudes dictats en arbitratges del TAB es compleixen voluntàriament, sense que sigui  necessària la seva execució judicial.