Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

El President del Tribunal Arbitral de Barcelona, el Sr. Jesus M. de Alfonso, fa una crida perquè els advocats deixin triar als seus clients entre el judici convencional i l'arbitratge, mitjançant una correcta informació del mateix. Jesus M. de Alfonso va impartir un taller sobre arbitratge a advocats en el marc del III Congrés de l'Advocacia Catalana que el Consell de l'Advocacia Catalana ha organitzat a Figueres.

Jesus M. d'Alfonso, president del Tribunal Arbitral de Barcelona, va començar el seu taller de formació de l'arbitratge davant els advocats demanant, en primer lloc, que les Universitats espanyoles incloguin formació sobre l'arbitratge en la seva oferta formativa perquè els futurs advocats puguin aconsellar l'arbitratge en certs casos en els quals la justícia ordinària pot fer els processos més lents. En segon lloc, de Alfonso va voler recordar que l'arbitratge a Espanya és un recurs que s'usa en menor mida que en altres països del nostre entorn.

III Congrés d'Advocacia CatalanaEn aquest sentit, la situació actual de la justícia en el nostre país presenta un marc d'excepció per a recórrer a l'arbitratge per a solucionar certs conflictes ja que ens trobem en un moment que les solucions han de ser de caràcter gairebé immediat i els conflictes judicials que s'eternitzen paralitzen la presa de decisions i entorpeixen el desenvolupament de les empreses.

¿Per què l’arbitratge?
L'arbitratge ofereix l'avantatge que l’àrbitre es nomena a la mida del conflicte, això significa que l’àrbitre ha d'entendre l'entorn del conflicte. L'especialització i entendre com funciona un sector determinat ofereix una major garantia de resoldre de forma eficient un conflicte. El conflicte ha de resoldre's no solament des d'una perspectiva jurídica sinó també des d'una base de vida real i que per tant sigui efectiu. A més, l'arbitratge ofereix flexibilitat, pactar els terminis de recursos, aportar proves, ampliar o modificar demandes, sol·licitar nul·litats una vegada iniciat el procés, tot això amb un límit per a no generar inseguretat jurídica ni indefensió de les parts.

Per tal d’adaptar-se a les necessitats actuals, el TAB està portant a terme una remodelació del seu model de gestió per a reduir el temps de durada de l'arbitratge, havent arribat en el 2008 a tenir una mitjana de durada de cinc mesos i mig.

Estadístiques de l’arbitratge
En el conjunt de l'Estat els assumptes civils i mercantils sumen un total de 1,4 milions, dels quals 420 casos s'han solucionat a través de l'arbitratge. Enfront d'aquest baix percentatge s'ha de destacar que no estem indefensos enfront de l'àrbitre, els advocats poden exigir que es manifesti l'àrbitre segons la seva trajectòria professional i les seves relacions i controlar a fons la seva independència. En aquest sentit, el President del TAB va declarar que “cal desmentir el mite que l'arbitratge és car, si comparem el cost quan s'arriba al final d'un procés per totes les seves instàncies l'arbitratge surt clarament guanyat. A més en l'arbitratge no hi ha certes despeses com en els Jutjats (p.e. procuradors)”. El cost del procés judicial real per a valorar el seu cost en relació a l'arbitratge és el resultat de la suma de les minutes dels advocats més les oportunitats de negoci perdudes durant el procés que es perllonga durant anys i el de la paralització de decisions. “De la mateixa manera que s’escull la sanitat privada per la qualitat del servei i no pel preu, l’arbitratge és equiparable a una justícia privada”. Jesus de Alfonso, President del TAB.