Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

El 15 de febrer de 1989, al cap de pocs dies de la promulgació de la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d’arbitratge –que per primera vegada va donar llum verda a l’arbitratge institucional, vetat anteriorment per la Llei de 1953– va ser fundada l’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el Col·legi Notarial de Catalunya i el Consell de l’Advocacia Catalana. Es va crear una associació oberta a totes les participacions i amb el desig de dotar i prestigiar la ciutat de Barcelona amb un òrgan que unís institucionalment l’administració de tots els arbitratges en matèria civil i mercantil. D’aquesta forma, va néixer el TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA (TAB), institució pionera i única entre les de la seva classe per aglutinar els interessos jurídics i empresarials en una sola institució.

El juny de 2009 es va incorporar a l’Associació Catalana per a l’Arbitratge el Deganat Autonòmic dels Registradors Mercantils i de la Propietat de Catalunya, i l’abril de 2012 l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va ser admesa com a membre de ple dret de l’Associació.

Des de la seva constitució, i en compliment del que es disposa en l’Acta Fundacional i en els seus Estatuts, el TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA ha administrat els procediments arbitrals que les parts li han sotmès mitjançant conveni arbitral i ha difós la cultura arbitral, impartint ponències en diversos fòrums jurídics, empresarials i universitaris; organitzant cursos de formació arbitral; editant revistes especialitzades (el Butlletí fins l’any 1999 i l’Anuari de Justícia Alternativa des de l’any 2000 fins a l’actualitat) i assistint a Congressos nacionals i internacionals, entre altres moltes activitats.