Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

L’arbitratge és un sistema de “justícia privada” alternatiu al procediment que es segueix als tribunals de justícia per resoldre els conflictes que la Llei ha posat a l’abast dels ciutadans amb la finalitat de que aquests puguin posar fi a les seves diferències de forma pacífica mitjançant la intervenció d’un tercer neutral anomenat \"àrbitre\" que resol la controvèrsia a través d’un \"laude\" (vinculant i equivalent a una sentència del jutge) sense necessitat d’acudir als tribunals de justícia.

LLes parts poden pactar que l’arbitratge es desenvolupi i es resolgui en dret o en equitat, ppel qual hauran de determinar prèviament quin tipus d’arbitratge s’identifica millor amb la matèria i amb el conflicte concret que desitgen resoldre. El tipus d’arbitratge elegit no afecta als tràmits del procediment, però si que condiciona la forma en que l’àrbitre adopta els seus acords i resol definitivament la controvèrsia. A falta d’acord de les parts sobre el tipus d’arbitratge aquest sempre serà de dret perquè així ho estableix la Llei.

Què és un arbitratge de dret?

L’arbitratge de dret és aquell en el que l’Àrbitre ha de resoldre el conflicte raonant la seva decisió jurídicament i aplicant estricament la norma jurídica aplicable al cas, fins les seves últimes conseqüències. El laude conforme a dret ha de ser motivat.

Aquest és el tipus d’arbitratge que s’aplica per defecte, és a dir, a falta d’un altre acord exprés de les parts en conflicte. Resulta idoni per resoldre conflictes sobre interpretació de clàusules contractuals i tots aquells altres conflictes relatius a matèries regulades per normes de dret imperatiu.

Què és un arbitratge d’equitat?

S’entén per equitat la “rectitud” i el “sentit natural del que és just”. L’arbitratge d’equitat és aquell en el qual l’àrbitre resol el conflicte mitjançant un laude que emet de conformitat amb el seu més lleial saber i entendre segons el seu sentit natural del que és just. Aquest tipus d’arbitratge dóna més marge de maniobra a l’àrbitre, ja que aquest pot tenir en compte circumstàncies que li permetin moderar l’aplicació estricta de la norma jurídica en busca d’aquella solució que resulti més justa pel cas concret atenent les referides circumstàncies. Això no suposa que la decisió arbitral (“laude”) pugui dictar-se arbitràriament i al marge de l’ordenament jurídic o dels contractes firmats, que es dicti el laude sense raonar i motivar la resolució.

L’arbitratge d’equitat és idoni per resoldre conflictes relatius a reclamacions per danys i perjudicis, determinats conflictes de la construcció, divisió de la cosa comú, herències, etc...