Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

Objectiu:

El Codi de Bones Pràctiques del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) té com a objectiu establir les pautes de conducta aplicables a totes les relacions que, amb la missió del TAB, han de seguir els membres de la Junta, les persones que treballen per a la institució i les que col·laboren amb la institució prestant serveis, directament o indirectament, als usuaris del TAB a fi d’obtenir l’excel·lència en les seves relacions i en la qualitat dels serveis que es presten des del TAB. Es consideren usuaris les parts dels procediments arbitrals administrats pel TAB, siguin persones físiques o jurídiques, els lletrats que les representen, els àrbitres, i totes les persones físiques o jurídiques que participin d’una o altra manera en algun procés o activitat duta a terme pel TAB. També es consideren usuaris les persones físiques o jurídiques i els seus representants i lletrats que, malgrat no formar part d’un procediment arbitral pendent, siguin persones interessades o usuaris potencials dels serveis del TAB.

Principis rectors:

Els principis rectors del Codi de Bones Pràctiques administratives del Tribunal Arbitral de Barcelona són la neutralitat, la transparència, l’eficàcia i la confidencialitat; sense oblidar el respecte, la cortesia, la diligència i el principi d’igualtat de tractament que regeixen totes les relacions, actuacions i comunicacions del Tribunal.

La implementació d’aquest Codi no pot generar càrregues administratives o pressupostàries desproporcionades a l’objectiu que es pretén.

Accediu al Codi de Bones Pràctiques del Tribunal Arbitral de Barcelona