Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

Escala de meritació de costos aplicable als expedients que s’arxiven en qualsevol moment processal anterior a l’emissió del laude, sigui per desistiment o per transacció.

Els trams responen a deu fases de tramitació que van des de la citació de la part demandada (instada) fins a l’arxivament en el moment anterior a l’emissió del laude.

Aquests percentatges són d’aplicació a tots els expedients arbitrals, tant si es troben en la fase introductòria com en l’arbitral.

L’escalat és doble. Hi apareixen, d’una banda, els percentatges aplicables a aquells casos en què els expedients s’arxiven sense més tràmit; i, d’altra, els percentatges aplicables a aquells casos en què les parts, havent assolit un acord, demanen que aquest s’homologui mitjançant un laude.


MOMENT DE L’ARXIU
ARXIU
LAUDE TRANSACCIONAL
Tasques realitzades
% de la tarifa
% de la tarifa
1.- Inici (trasllat normal)
4%

2.- Inici (trasllat complex)
8%
3.- Trasllat de la contestació
10%

4.- Notificació de la integració
12%
5.- Integració amb oposició
16%
6.- Celebrada l’acta d’inici
26%
46%
7.- Període d’al·legacions 
(presentat el primer escrit d’al·legacions)
39%
59%
8.- Període de proposició de prova 
(presentat l’escrit de proposició de prova)
52%
72%
9.- Pràctica o conclusions
(acordada per l’Àrbitre la proposició de prova)
68%
88%
10.- Presentades les conclusions i abans de l’emissió del laude / Laude transaccional
90%
90%

Totes les quantitats tant de despeses d’obertura i registre d’expedient, com honoraris dels àrbitres i despeses administratives del TAB estaran subjectes a l’Impost del Valor Afegit.