Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto

La Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona en la seva sessió de 25 de setembre de 2018 ha acordat modificar l’art. 30.3 del Reglament del TAB. L’esmentada modificació consisteix en afegir a l’apartat tercer de l’esmentat article el següent paràgraf: "No obstant això el TAB podrà acordar l'inici del procediment arbitral en aquells supòsits en què qualsevol de les parts oferís al seu parer garantia suficient per donar cobertura a les sumes impagades.".

L’esmentada modificació entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació a la pàgina web del TAB.

Data de publicació 25 de setembre de 2018.